32-bit Processor

1990 களின் முற்பகுதி வரை எல்லா கணினிகளிலும் பயன்படுத்தப்பட்ட முதன்மை processor ஆகும். இன்டெல் பெண்டியம் processor மற்றும் ஆரம்ப AMD processor கள் 32-bit ஆகும்.

குறிப்பு:- ஒரு 32-bit processor கொண்ட கணினி, 64-bit பதிப்பினை கொண்ட இயங்குதளத்தை கொண்டிருக்க முடியாது. இதில் 32-bit பதிப்பை மட்டுமே நிறுவ முடியும்.

64-bit Processor

64-bit processor ஐ கொண்ட கணினிகள் 1961 முதல் இருந்து வருகிறது, முதன் முதலில் இதனை கொண்டு ஐபிஎம் நிறுவனம் IBM 7030 Stretch என்ற சூப்பர் கம்ப்யூட்டரை உருவாக்கியது, இருப்பினும் 2000 ஆம் ஆண்டின் முற்பகுதி வரை அது வீட்டு கணினிகளில் பயன்படுத்தப்படவில்லை.

குறிப்பு:- ஒரு 64-bit processor ஐ கொண்ட கணினியில் 64-bit அல்லது 32-bit பதிப்பை கொண்ட ஒரு இயங்கு தளத்தை (​​Operating system-OS) நிறுவ முடியும்.

32-bit processor களுக்கும் 64-bit processor களுக்கும் இடையில் உள்ள பெரிய வித்தியாசம் என்னவென்றால், ஒரு விநாடிக்கு Processor செய்யும் கணக்கீடுகளின் எண்ணிக்கை.

நம் வீட்டில் பயன்படுத்தும் 64-bit processors இல், dual core, quad core, six core மற்றும் eight core போன்ற பதிப்புகள் உள்ளன. அதிக core-களை கொண்ட ஒரு processor ஒரு வினாடிக்கு அதிகமான கணக்கீடுகளை அனுமதிக்கிறது. இது கணினி விரைவாக இயங்க உதவுகிறது.

32-bit processor களுக்கும் 64-bit processor களுக்கும் இடையேயான மற்றொரு பெரிய வேறுபாடு, அதிகபட்ச நினைவகம் (RAM).

32-bit கணினிகள் அதிகபட்சமாக 3-4 GB நினைவகத்தை ஆதரிக்கின்றன, அதேசமயம் 64-bit கணினிகளின் நினைவகம் 4 GB க்கு மேலானதாக இருக்கும். கிராபிக் வடிவமைப்பு, பொறியியல் மற்றும் வீடியோ எடிட்டிங் ஆகியவற்றில் பயன்படுத்தப்படும் மென்பொருள்களுக்கு இந்த அம்சம் முக்கியமானது.

உங்கள் கருத்தை பதிவு செய்யுங்கள்