திரவப் படிகக் காட்சி பற்றி உங்களுக்கு தெரியுமா

Liquid crystal display (LCD) என்பது படங்கள் மற்றும் அசையும் படங்கள் போன்ற தகவல்களை எலக்ட்ரானிக் முறையில் காட்சிப்படுத்த பயன்படுத்தப்படும் ஒரு மெல்லிய தட்டையான பேனலாகும். இவை கணிப்பொறிகளின் கணினித்திரைகள், தொலைக்காட்சிகள், கைக்கடிகாரங்கள், கால்குலேட்டர்கள் மற்றும் தொலைபேசிகளிலும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இது திரவ படிகங்களால் நிரப்பப்பட்டு, பிம்பங்களை உருவாக்குவதற்காக மின்னணு முறையில் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட ஓர் ஒளியியல் சாதனம்… Read More