ப்ளிப்கார்ட்டின் புதிய தளம் பழைய பொருட்களை வாங்க விற்க

இந்தியாவின் மிகப் பெரிய இ-காமர்ஸ் நிறுவனமான பிளிப்கார்ட் 2017 ஆம் ஆண்டு இபே இந்திய விற்பனைத் தளத்தை வாங்கியது, ஆனால் தற்போது இதனை மூடிவிட்டு இதற்கு மாற்றாக புதிய தளத்தை அறிமுகம் செய்யதுள்ளது பிளிப்கார்ட். இப்புதிய விற்பனைத் தளத்திற்கு 2GUD (www.2gud.com) எனப் பெயரிடப்பட்டடுள்ளது. இதன் மூலம் பழைய பொருட்களைப் புதுப்பித்து விற்பனை செய்யும் இவ்வணிகத்தில்… Read More