என்ன ES File Explorer ஹேக் செய்யப்பட்டதா

ஆண்ட்ராய்டு பயனர்கள் எப்போதும் எதிர்கொண்டிராத மிகப்பெரிய பாதுகாப்பு அபாயத்தை சந்திக்க உள்ளனர். மிகவும் பிரபலமான பெரும்பாலானோரால் பயன்படுத்தப்படும் File manager செயலியான ES File Explorer மறைக்கப்பட்ட Hidden web server-ஐ கொண்டுள்ளதாக அம்பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது, இது பயனாளியின் அனுமதி இல்லாமலேயே பின்னணியில் இயங்கும் தன்மை கொண்டதாக உள்ளது. இதற்கு என்ன பொருள், இதனை யார் கண்டறிந்தார்கள்… Read More