மிரட்ட வருகிறது கேம்ஸ் ஆப் த்ரோன்ஸ் மொபைல் கேம்

சீன தொழில்நுட்ப நிறுவனமான டென்ஸெண்ட் (Tencent) அமெரிக்காவின் புகழ் பெற்ற தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியான Games of Thrones னை கேமாக வடிவமைத்து, அதன் சோதனை பாதிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. Game of Thrones: Winter is Coming என்பது கேமின் தலைப்பு, இதனை Yoozoo என்ற சீனாவின் கேம் வடிவமைப்பாளர் உருவாக்கி உள்ளார். மேலும் Tencent கேம்ஸ்,… Read More