கூகிள் அசிஸ்டன்டில் நிறைந்துள்ள தந்திரங்கள்

தற்போது உள்ள virtual அசிஸ்டன்ட்களில், கூகுள் அசிஸ்டன்டை (Google Assistant) அடிப்பதற்கு ஆள் இல்லை என்று தான் கூற வேண்டும், அதற்கேற்றார் போல் உள்ளது அதன் பயன்பாடு. அவற்றில் சில தந்திரங்களை குறித்து காண்போம் குறிப்பு:- “Ok Google” என்ற கட்டளையை கூகிள் உதவியாளரை அழைப்பதற்கு முதலில் பயன்படுத்தி கொள்ளவும். 1. How to select… Read More