ஒரே செயலியில் இரண்டு கணக்குகளை பயன்படுத்துவது எப்படி

சிலர் தங்களின் தேவைகளுக்காக ஒரே செயலியில் இரண்டு கணக்குகளை (Two accounts on same App) பயன்படுத்துவார்கள். அவ்வாறு பயன்படுத்துபவர்களுக்கு ஷியோமி தனது மொபைல் போன்களில் சிறப்பு அம்சத்தை கொண்டுள்ளது, இது Dual Apps வசதி என்று அழைக்கப்படுகிறது. இதில் ஒரே செயலியில் இரண்டு கணக்குகளை ஒரே நேரத்தில் பயன்படுத்தப்படலாம். இக்கட்டுரையில், இரட்டை பயன்பாடு அம்சத்தை… Read More