இனி இன்ஸ்டாகிராமில் நீங்களே உங்களுக்கான ஸ்டிக்கர்களை உருவாக்கலாம்

நீங்கள் ஒரு தீவிரமான இன்ஸ்டாகிராம் பயனாளி என்றால், குறைந்தது ஒரு முறையாவது இன்ஸ்டாகிராமின் ஸ்டோரிகளில் ஸ்டிக்கர்களை பயன்படுத்தி இருப்பீர்கள். இன்ஸ்டாகிராம் தன்னிடத்தில் ஸ்டிக்கர்களுக்கான ஒரு நல்ல தொகுப்பினை கொண்டு உள்ளது. இதில் ஹேஷ்டாக்ஸ் (Hashtags), பரிந்துரைகள் (Mentions) மற்றும் வாக்கெடுப்புக்கள் (Polls) போன்றவை அடங்கும். இருப்பினும் இவ்வற்றைத் தாண்டி, சில நேரங்களில் நாம் நம்முடைய சொந்த… Read More