நீங்களும் வாட்ஸாப்பின் பீட்டா டெஸ்டர் ஆகலாம்

பிற செயலிகளை போன்று, வாட்ஸாப்பும் Beta testers களை நம்பியுள்ளது, எதற்காக என்ற கேள்வி உங்களுக்கு வரும் ஏனென்றால் வாட்ஸாப்ப் ஒரு புதிய அம்சத்தை அறிமுகப்படுத்துகிறது என்றால் அதற்கு முன்பாகவே இந்த Beta testers களுக்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு சோதனை செய்யப்படும். இவ்வாறு வாட்சப்பின் புதிய அம்சங்கள் அறிமுகமாவதற்கு முன்பாகவே குறிப்பிட்ட Beta testers களைக் கொண்டு… Read More