பப்ஜியை ஊதித்தள்ளிய அபெக்ஸ் லெஜண்ட்ஸ்

இன்று வரைப் பார்த்தால் உலகில் அதிகமானோரால் விளையாடப்படும் கேமாக பப்ஜி (PUPG) மற்றும் போர்ட் நைட் (Fortnite) கேம்கள் உள்ளன. இன்று வரை இவர்கள் தான் கேமிங் உலகை தன் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கிறார்கள். அதிலும் சென்ற வருடம் பப்ஜி மற்றும் போர்ட் நைட் கேம்கள், கேமிங் உலகிலேயே மிகப் பெரிய மாற்றத்தை உருவாக்கியது என்பது தான்… Read More