கூகுளை விட சிறந்த தேடுபொறி டக்டக்கோ

டக்டக்கோ DuckDuckGo (DDG) என்பது இணையத்தில் உள்ள Google, Bing, Yahoo போன்ற ஒரு தேடுபொறியாகும் (search engine), இந்த தேடுபொறி ஆனது ஒருவர் இணையத்தில் என்ன தேடுகிறார் என்பதை பற்றி எந்த விதமான பின்குறிப்பும் எடுத்து வைக்காது, மேலும் இது ஒருவரது அந்தரங்க தகவல்களை குறித்த தடங்களை பின் தொடராது. மேலும் இது வினாக்களுக்கு/வினவுகளுக்கு… Read More